Kumtesë për pranim të llogarive vjetore për vitin 2023

Të nderuar,

Ju informojmë se Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, zyra rajonale e regjistrimit Shkup, me 29.02.2024 (Enjte) do të punon me orar të vazhduar ku do të mundësoj pranimin e llogarive vjetore të subjekteve juridike për vitin 2023 nga ora 08:00 deri në ora 20:00.

Me 29.02.2024 (Enjte) nga ora 08:00 deri në ora 16:00 do të mundësohet pranimin e llogarive vjetore të personave juridike për vitin 2023 në Zyret regjistruese edhe atë ZR Shën Nikollë, ZR Probishtip, ZR Makedonski Brod dhe ZR Negotinë.

Për të gjitha informacionet shtesë lidhur me dorëzimin e llogarive vjetore, si dhe kontakti me Regjistrin Qendror, obliguesit për dorëzimin e llogarisë vjetore mundë të informohen në këtë link.

Me respekt,
Regjistri Qendror