Известување за прекин на електронски нарачки преку Дистрибутивен систем, заради испорака на надградена верзија истиот

Почитувани Корисници на услугите на Централен регистар,

Ве информираме дека заради испорака на надградена верзија на Дистрибутивниот систем, истиот ќе биде во прекин на 04.07.2024 (четврток) во планиран временски интервал –
Веднаш по завршување на испораката на новата верзија на системот за електронски потврди – Дистрибутивен систем, која вклучува и нови услуги, ќе известиме за достапноста на истите и ќе можете да продолжите со работа на системот.

Со Почит,
Централен регистар