Информација за прекин на надворешните сервиси, поради интервенција во инфраструктура - петок - 29.4.2021 од 16:00 – 19:00 часот

Почитувани Корисници на услугите наЦцентраленр регистар,

Поради интервенција во инфраструктурата, Ве информираме дека во петок - 29.4.2021  од 16:00 – 19:00 часот ќе бидат во прекин сите надворешни сервиси (во прекин ќе биде и е-маил и најавување на системот од надвор).

Ви благодариме на разбирањето,

Со Почит,

Централен регистар