Statusi i përpunimit të kërkesës të paraqitur në Regjistrin Qendror

Duke përdorur këtë shërbim, duke shënuar numrin e regjistrimit të aplikimit, secili paraqitës në regjistrat e Regjistrit Qendror ka mundësinë të monitorojë statusin e përpunimit të lëndes.