Standarde dhe certifikate

Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut është institucion i certifikuar dhe ka të implementuar standardet ndërkombëtare në vazhdim:

Politika: