Регулатива

Правна рамка на функционирањето на Централен регистар на Република Северна Македонија: