Колачиња и серверски дневник

Колачињата се мали текстуални датотеки, кои се наоѓаат во директориумите на прелистувачите. Тие се користат за да им помогнат на корисниците да навигираат низ веб-страниците ефикасно и да вршат одредени функции. Поради нивната суштинска улога за подобрување на корисничкото искуство и овозможување одредени функции, оневозможувањето на Колачињата може да значи попреченост на одредени функционалности или недостапност на одредени веб-страници.

Колачињата се создаваат кога прелистувачот на корисникот вчитува одредена веб-страница. Веб-страницата испраќа информации до прелистувачот, кој потоа создава текстуална датотека. Секој пат кога корисникот се враќа на истата веб-страница, прелистувачот ја презема и испраќа оваа датотека до серверот на веб-страницата. Покрај веб-страницата на која што се наоѓа корисникот, Колачиња може да се создаваат и од веб-страници кои прикажуваат реклами, од додатоци на страниците (widgets) и други елементи. Ваквите Колачиња регулираат како се појавуваат рекламите или како функционираат графичките контроли и другите елементи на страницата.

Секоја употреба на Колачиња - или други алатки за следење - од страна на ЦРРСМ или на трети лица кои што вршат услуги за ЦРРСМ, освен ако не е поинаку наведено, служи за идентификување на Корисниците и запомнување на нивните преференции со единствена цел да се обезбеди брзо и ефикасно користење на услугата што ја бара корисникот.

ЦРРСМ и трети страни инволвирани во нудењето на услугите достапни преку порталот имаат право да собираат датотеки што ја евидентираат интеракцијата на корисниците со ЦРРСМ (системски дневници) или да користат други Лични Податоци (како на пример, ИП адреса) со цел техничко одржување на Порталот. 

Корисникот има право и можност да одбере дали прифаќа користење на колачиња или не. Сепак, тие се важен дел од тоа како функционираат услугите на ЦРРСМ и отстранувањето на колачињата може да влијае на достапноста и одредени функционалности на порталот.

Во продолжение се дадени инструкции за отстранување на колачињата. Имајте предвид дека (доколку е дозволено со важечки закон), ако ги преземете чекорите опишани подолу за отстранување на колачињата, одредени информации за Вашите интеракции со Порталот сеуште може да автоматски евидентирани.

Повеќето прелистувачи по дефиниција прифаќаат колачиња. Опциите за промена на поставувањата на Вашиот прелистувач во однос на прифаќањето колачиња обично се наоѓаат во рамките на функциите "Помош" (“Help”), "Алатки" (“Tools”) или "Уреди" (“Edit”).

Дополнителни информации за управување со колачињата кај познатите интернет прелистувачи можете да најдете на следниве линкови: