Пристап до информации достапни преку интернет Дистрибутивен систем

Преку Интернет Дистрибутивниот Систем 24 часа на ден, 7 дена во неделата се достапни податоците запишани во регистрите на ЦРРСМ, кои може да се добијат во форма на хартиена или електронска потврда или информација. Дистрибутивниот Системот овозможува користење на пакет услуги на ЦРРСМ врз основа на припејд модел каде уплатените средства се користат за нарачки на производи од страна на едно или повеќе поврзани лица.

Следните производи се достапни преку интернет Дистрибутивниот систем:

Напомена: Документите нарачани преку Дистрибутивниот Систем може да се преземат во рок од 7 дена.