Help for users when using the systems and services

Помош за корисници при најава и користење на системите

Најава и користење на достапните системи

https://youtu.be/2FEL3oDlMOY