Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120200000013 КОК330/18Основен суд Штип21.09.2020 12:28:50
110120200000029 ПРК412/19-KОсновен кривичен суд Скопје16.09.2020 23:00:00
110120200000027 ПРК3279/14Основен кривичен суд Скопје09.09.2020 16:27:51
120120200000012 К. Бр.54/15Основен суд Кочани07.09.2020 23:00:00
110120200000028 ПРК154/18Основен суд Велес04.09.2020 23:00:00
110120200000025 ПРК2662/14-OОсновен кривичен суд Скопје18.08.2020 10:54:45
110120200000026 ПРК32/19Основен суд Неготино12.08.2020 23:00:01
110120200000024 ПРК32/19Основен суд Неготино12.08.2020 13:52:29
110120200000022 ПРК412/19-KОсновен кривичен суд Скопје16.07.2020 12:50:05
120120200000011 КОК166/13Основен суд Охрид11.07.2020 23:00:00
110120200000023 ПРК154/18Основен суд Велес06.07.2020 09:07:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.