Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120190000010 ПРК2573/14Основен суд Скопје 119.01.2019 23:00:00
110120190000009 ПРК2916/14-OОсновен суд Скопје 119.01.2019 23:00:00
120120190000002 К. Бр.265/15Основен суд Кочани13.01.2019 23:00:00
110120190000008 ПРК1011/16-OОсновен суд Скопје 111.01.2019 23:00:00
110120190000007 ПРК2616/14-OОсновен суд Скопје 111.01.2019 23:00:00
110120190000006 ПРК2914/14Основен суд Скопје 110.01.2019 23:00:01
110120190000005 ПРК2427/14-OОсновен суд Скопје 110.01.2019 23:00:01
110120190000004 ПРК2534/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2019 23:00:00
120120190000001 К. Бр.2660/15Основен суд Скопје 108.01.2019 23:00:01
110120190000003 ПРК2004/14-OОсновен суд Скопје 106.01.2019 23:00:00
110120190000002 ПРК2513/14-OОсновен суд Скопје 104.01.2019 23:00:01
110120190000001 ПРК1788/14-OОсновен суд Скопје 102.01.2019 23:00:00
110120180000204 ПРК801/14-OОсновен суд Скопје 127.12.2018 23:00:00
110120180000203 ПРК153/17Основен суд Охрид24.12.2018 15:52:04
120120180000041 К. Бр.896/15Основен суд Скопје 122.12.2018 23:00:01
120120180000040 КОК88/17Основен суд Охрид20.12.2018 15:10:09
120120180000039 К. Бр.0290/17Основен суд Битола18.12.2018 14:07:17
110120180000202 ПРК2724/14-OОсновен суд Скопје 114.12.2018 23:00:00
110120180000201 ПРК2838/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2018 23:00:00
110120180000200 ПРК2623/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2018 23:00:01
110120180000199 ПРК2123/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2018 23:00:01
110120180000198 ПРК2611/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2018 23:00:01
110120180000197 ПРК2610/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2018 23:00:01
110120180000196 ПРК2688/14-OОсновен суд Скопје 105.12.2018 23:00:01
110120180000195 ПРК2318/14-OОсновен суд Скопје 104.12.2018 23:00:00
110120180000194 ПРК1898/14-OОсновен суд Скопје 101.12.2018 23:00:01
110120180000192 ПРК2947/14-OОсновен суд Скопје 120.11.2018 14:20:17
110120180000191 ПРК1102/17-ООсновен суд Скопје 120.11.2018 14:20:03
110120180000193 ПРК2710/14-OОсновен суд Скопје 117.11.2018 23:00:01
110120180000190 ПРК249/18Основен суд Штип15.11.2018 14:27:39
110120180000189 ПРК137/17Основен суд Велес13.11.2018 15:27:48
120120180000038 К. Бр.434/14Основен суд Скопје 111.11.2018 23:00:00
110120180000188 ПРК2645/14-OОсновен суд Скопје 106.11.2018 23:00:01
120120180000037 К. Бр.558/15Основен суд Скопје 104.11.2018 23:00:01
120120180000036 КОК337/14Основен суд Охрид04.11.2018 23:00:00
120120180000035 К. Бр.1527/15Основен суд Скопје 129.10.2018 23:00:00
120120180000034 К. Бр.99/15Основен суд Кочани26.10.2018 23:00:00
120120180000033 К. Бр.31/18Основен суд Кочани25.10.2018 10:40:03
110120180000186 ПРК2581/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2018 13:24:57
110120180000187 ПРК2293/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2018 13:24:40
120120180000030 К. Бр.251/16Основен суд Кочани15.10.2018 12:52:06
120120180000032 К. Бр.266/15Основен суд Кочани14.10.2018 23:00:00
120120180000031 К. Бр.728/2015Основен суд Скопје 114.10.2018 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.