Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30620200000357 Друштво за транспорт,трговија и услуги ПОВЕР ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз,Скопје Документ за корекција 14.08.2020 10:52:04
30620200000351 Средно општинско училиште Гимназија ДОБРИ ДАСКАЛОВ Кавадарци Упис на промена 14.08.2020 10:50:36
35020200015238 Друштво за трговија и услуги ГРАНД ЕНЕРЏИ ДИСТРИБУШАН ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 14.08.2020 10:49:50
35020200014948 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ЕКСТРА ФУНГИ ДОО Кочани Упис на промена 14.08.2020 10:45:27
35020200015245 Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛУМА ДООЕЛ извоз-увоз Велес Упис на основање 14.08.2020 10:45:01
30720200000180 Самостоен занаетчиски дуќан Фризер за жени БОТАНА Снежана Добре Савева Пробиштип Упис на бришење 14.08.2020 10:44:22
35020200015260 Друштво за производство, трговија и услуги МИ-ПЛАСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз с.Д.Палчиште Камењане Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi MI-PLASTIKA DOOEL uvoz-izvoz s.D.Palciste, Kamenjane Упис на промена 14.08.2020 10:40:50
35020200015050 Друштво за трговија и услуги ТЕЛЕМАРКЕТИНГ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.08.2020 10:22:14
35020200015261 Друштво за транспорт,трговија и услуги МЕДЛИФЕ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 14.08.2020 10:18:10
35020200015228 Друштво за трговија угостителство сообраќај и услуги РАХМАН КУЈ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 10:16:11
30820200000194 Занаетчија Автосервис РАДЕ Киро Ратко Митрев с.Пиперево Василево Упис на промена 14.08.2020 10:01:23
31520200000180 Фудбалски клуб АГРОБОЈМИЈА 2020 с.Балинци,Валандово Упис на основање 14.08.2020 10:00:00
35020200015211 Друштво за производство, трговија и услуги ВИРТУС ПРО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 14.08.2020 10:00:00
35020200015252 Друштво за производство, трговија и услуги ТИН-ТИН СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 09:59:33
35020200015083 Друштвото за трговија и услуги ВИТАПИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 09:53:40
35020200015051 Друштво за производство, трговија и услуги МГ ТАТУ И ПИРСИНГ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 14.08.2020 09:51:10
35020200015160 Друштво за трговија и услуги ЕДИ КОМ 2018 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.08.2020 09:47:49
35020200015254 Друштво за производство,транспорт и шпедиција,услуги,трговија на големо и мало МАРИЈАС ДООЕЛ увоз извоз Штип - во ликвидација Ликвидација 14.08.2020 09:42:36
35020200015201 Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ТИКВЕШ ТД ГРУП ДОО Прилеп Упис на промена 14.08.2020 09:37:58
31520200000179 Фудбалски клуб ЧЕШВАЛ Валандово Упис на основање 14.08.2020 09:30:02
35020200014175 Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино Shoqeri per tregti dhe sherbime KIPPER MARKET ShPK Zheline Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 09:25:07
35020200015246 Друштво за трговија и услуги ГРАДСКА КАФАНА СAРИ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 14.08.2020 09:21:53
35020200015232 Друштво за трговија и услуги НЕФРОПЛУС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.08.2020 09:21:02
31120200000374 Здружение на граѓани Ж.К.К. ГОСТИВАР 2009 Гостивар Упис на промена 14.08.2020 09:12:57
35020200015239 Друштво за производство, трговија и услуги Б&Б ГРУП АЛУ- ПВЦ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 09:06:54
35020200015207 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги МЕЗЕ БАР СПРИНК ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар Упис на основање 14.08.2020 09:00:05
35020200015190 Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 14.08.2020 09:00:00
35020200015130 Друштво за производство, трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА ТРИЗЛА увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 14.08.2020 09:00:00
35020200015118 Друштво за транспорт и услуги АНА ТРАНС АНГЕЛОВСКИ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје Упис на основање 14.08.2020 09:00:00
30620200000350 Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги И-КА-СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за корекција 14.08.2020 08:57:15
35020200015150 Трговско друштво МИРБОР ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип Упис на промена 14.08.2020 08:53:20
35020200014920 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАГНУМ ХОСПИТАЛИТИ ЛИМИТЕД ДОО Скопје Упис на промена 14.08.2020 08:41:13
35020200015253 Друштво за градежништво услуги производство и трговија ЕУРО-БИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 14.08.2020 08:41:01
35020200015080 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 14.08.2020 08:37:42
35020200015176 ТП Трговија на мало НИНА БУРАЛИЕВА Нина Александар Буралиева Скопје Упис на основање 14.08.2020 08:30:00
35020200015221 Друштвото за трговија и услуги БИОВУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 14.08.2020 08:29:27
35020200015251 Друштво за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија ГЛОБАЛКОД увоз-извоз ДООEЛ Скопје Упис на промена 14.08.2020 08:28:28
35020200015159 Друштво за производство,трговија и услуги СТУДИО ЛЕНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.08.2020 08:25:27
35020200014827 ТП ЕЛЕКТРИКА НАУМ Наум Јосиф Михајловски Гостивар Упис на промена 14.08.2020 08:09:36
30120200014070 Здружение на превозници СТРУМА БУСС Струмица Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 13.08.2020 23:00:04
30120200014069 Друштво за трговија,транспорт и услуги РИНЕД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 13.08.2020 23:00:03
35020200015189 Друштво за угостителство, трговија и услуги КАФЕТЕРИЈА СКВЕР ДОО Скопје Упис на промена 13.08.2020 15:45:50
35020200015184 Производство на производи од бетон НИКУ КОМ ТП Фисник Бардил Демири Гостивар Упис на основање 13.08.2020 15:45:00
30320200000455 Приватна здравствена установа - Аптека ФЕМИЛИ ФАРМ Кавадарци Упис на основање 13.08.2020 15:44:01
30920200000136 ВИКИ фризерски салон Викторија Драги Пармачка Предарска с.Смојмирово Берово Упис на основање 13.08.2020 15:44:01
35020200013722 Друштво за консалтинг и развој на софтвер РЕАКТИВ ДОО Скопје Упис на промена 13.08.2020 15:42:04
35020200014923 Друштво за транспорт,трговија и услуги ПОВЕР ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз,Скопје Упис на промена 13.08.2020 15:42:02
35020200015066 ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги Скопје Упис на промена 13.08.2020 15:33:35
35020200015199 Друштво за производство трговија и услуги ОХРИД ХОЛИДЕЈС ДООЕЛ Охрид Упис на промена 13.08.2020 15:27:08
35020200015128 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги РЕНТИНА ЦЕНТАР ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 15:25:48
30620200000353 Здружение на граѓани за заштита и одгледување на благородни птици и птици пеачки КАНАРИНЕЦ Велес Упис на промена 13.08.2020 15:18:58
35020200015164 Друштвото за трговија и услуги СВ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Делчево Упис на основање 13.08.2020 15:15:01
35020200015121 Друштво за угостителство,трговија и услуги ОПЕРА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.08.2020 15:15:01
30420200000573 Друштво за производство услуги и трговија ИНТЕГРА - 09 увоз-извоз ДОO Битола Упис на промена 13.08.2020 15:14:49
35020200015229 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ОПТИМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 13.08.2020 15:09:09
35020200015028 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ОПТИМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 13.08.2020 15:09:09
35020200015220 Друштво за производство трговија, и услуги МЕТАЛ БЗ РИСТЕ ДООЕЛ с.Еднокуќево Босилово Документ за регистрирање на работно време 13.08.2020 15:08:36
35020200015222 Друштво за електроинсталација и монтажа ЕЛЕКТРО ДРАШ 1007 ДООЕЛ Кочани Упис на промена 13.08.2020 15:04:55
35020200015183 Друштво за трговија и услуги ИПС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.08.2020 15:00:01
35020200015162 Друштво за производство, трговија и услуги МРС КОНСАЛТИНГ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 13.08.2020 15:00:01
30320200000459 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Димитар Влахов бр.15 Општина Охрид Упис на основање 13.08.2020 14:58:01
30320200000447 Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар Упис на основање 13.08.2020 14:58:01
35020200015198 Друштво за трговија и услуги ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.08.2020 14:57:24
35020200015101 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЛИРА ВЕДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на промена 13.08.2020 14:53:43
35020200014973 Друштво за трговија и услуги МИЛ МИЛ АДРИАТИЦА ДОО Скопје Упис на промена 13.08.2020 14:44:57
35020200015208 ТП такси превоз БОСА ТАКСИ Сашо Борис Спасов Скопје Упис на бришење 13.08.2020 14:41:41
35020200015185 Друштво за производство,промет и услуги АУТО ПИТ СТОП ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.08.2020 14:40:47
35020200015195 Трговско друштво за промет, производство и услуги ГРАНДПРОМ-ЗУР ДООЕЛ експорт-импорт с.Орешани Зелениково Документ за регистрирање на работно време 13.08.2020 14:34:06
35020200014961 Друштво за трговија и услуги МЕДИАГУРУ ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 14:16:31
35020200015111 Трговско друштво за трговија на големо и мало и увоз-извоз Томислав Димовски ШИК КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ Упис на промена 13.08.2020 14:12:59
31020200000187 Занаетчија Фризерско Студио АКТУЕЛ Ханита Ангеловска Радишани Упис на бришење 13.08.2020 14:11:12
35020200015196 Друштво за трговија и услуги АУТО САЛОНИ ЗУРИЦХ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.08.2020 14:04:16
35020200014866 Друштво за трговија и услуги ЕЛ ИМПЕКС ФАРМ ДООEЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.08.2020 13:57:21
35020200015192 Друштво за психолошко, семејно и системско советување ПСИХОЦЕНТАР ИТ ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.08.2020 13:56:12
35020200015096 Друштво за производство, трговија и услуги КОНСИЛИУМ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 13.08.2020 13:54:23
35020200015114 Трговско друштво ПОРЕЧЕ-ПРОМЕТ Крстана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:51:06
35020200015154 Друштво за трговија и услуги ТАВ МАКЕДОНИЈА ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ ДООЕЛ Мралино Илинден Упис на промена 13.08.2020 13:49:09
35020200015206 Трговско друштво за производство трговија услуги и градежништво МИХАЕЛА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Ботун Дебарца - во ликвидација Ликвидација 13.08.2020 13:46:42
35020200015214 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 13.08.2020 13:45:41
35020200015024 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 13.08.2020 13:45:41
35020200015152 Друштво за производство, трговија и услуги ВАНЕМИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 13.08.2020 13:45:00
35020200015002 Акционерско друштво РАКОМЕТЕН КЛУБ АСТРАИОН ХЕНДБОЛ АД Струмица Упис на основање 13.08.2020 13:45:00
31520200000178 Занаетчија за градежна столарија ПАВ - ХРИС Драги Павле Трајков с.Пирава Валандово Упис на основање 13.08.2020 13:44:00
35020200015094 МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.08.2020 13:42:36
35020200014944 Друштво за информатички и комуникациски технологии ИНТЕРСПАЦЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:41:50
35020200014964 Друштво за трговија, промет и услуги ТИКВЕШ ОХД ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 13.08.2020 13:40:04
35020200014934 Друштво за производство, трговија и услуги Б&Б ГРУП АЛУ- ПВЦ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:36:54
35020200015197 Друштво за производство,трговија и услуги БАЛКАН ТИМ експорт-импорт ДООЕЛ с.Тимјаник-Неготино Упис на промена 13.08.2020 13:36:20
35020200014634 Друштво за логистички услуги ГПС- ГЛОБАЛ ПОСТАЛ СЕРВИСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:35:27
35020200014434 Друштво за услуги развој и едукација ЛИНГУА ГРУПА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:26:37
35020200015209 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕРКЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 13.08.2020 13:23:04
35020200015186 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕРКЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 13.08.2020 13:23:04
35020200015020 Друштво за трговија и услуги ИТАК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:22:17
35020200014890 Друштво за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:21:45
30120200014062 Друштво за градежништво, трговија и услуги УРБАН БИЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.08.2020 13:13:33
35020200015108 Друштво за производство,трговија,угостителство,превоз и услуги С-ПАНО увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.08.2020 13:04:15
35020200015155 Друштво за маркетинг и дизајн НОТИЦЕ ДООЕЛ Петровец Упис на основање 13.08.2020 12:45:01
35020200015153 Друштво за градежништво,трговија и услуги НИСКОГРАДБА НОВА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.08.2020 12:45:01
35020200014832 Друштво за енергетика, производство, трговија и услуги СОЛАР НРГ ДООЕЛ Крива Паланка Упис на основање 13.08.2020 12:45:01
30120200014064 Ракотворби ВИАТОРУМ Александар Владимир Богоевски Скопје Упис на основање 13.08.2020 12:44:00
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.