Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140033454 Друштво за производство, промет и услуги Гоце Николоски ВИРОВО-ПРОМЕТ увоз-извоз с.Вирово Сопотница ДООЕЛ Упис на промена 20.10.2014 09:59:00
30420140004164 Друштво за производство, трговија и услуги БУМ-МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 20.10.2014 09:56:00
30920140002925 Друштво за производство, трговија и услуги ВАНС-МКК ДООЕЛ Делчево Упис на промена 20.10.2014 09:55:34
30920140002869 Друштво за производство,трговија и услуги ИЛВА ДАРИЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Звегор Делчево Документ за регистрирање на работно време 20.10.2014 09:54:12
30920140002825 Друштво за производство,трговија и услуги ДИМПРОМ ЈТД Зоран Христов и др.увоз-извоз Делчево Документ за регистрирање на работно време 20.10.2014 09:52:41
30120140033618 Друштво за трговија, производство, и услуги ОРИЕНТ - ТРЕЈД ДОО извоз-увоз Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:49:49
30320140004402 Друштво за производство трговија и услуги ТОРОМАНОСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мешеишта Дебарца Документ за регистрирање на работно време 20.10.2014 09:41:55
30120140033675 Приватна здравствена установа специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Д-Р АНТОВ Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:41:21
30120140033171 Друштво за угостителски услуги СИГНОМИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:39:56
30120140033214 Друштво за посредување, трговија и услуги ДИАМЕД Р.С. ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:39:38
30120140033660 Друштво за туризам, промет и застапување БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:35:35
30120140033694 Друштво за производство,трговија и услуги КОМПАНИЈА ЦВИТАНОВИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје Упис на бришење 20.10.2014 09:35:07
30120140033309 Друштво за производство,трговија и услуги КОМПАНИЈА ЦВИТАНОВИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје Ликвидација 20.10.2014 09:35:07
30120140033670 АДВОКАТ МАРИЈА ПОСТОЛОВА ТОДОСИЕВСКИ Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:32:07
30120140033473 Друштво за промет и услуги ПОРТФОЛИО ПБУ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:31:38
30520140003077 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп Упис на промена 20.10.2014 09:26:34
30120140032495 МАКЕДОНСКА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:26:13
30120140033640 Здружение РАКОМЕТНА ШКОЛА АНДРИЈАНА БУДИМИР Скопје Документ за корекција 20.10.2014 09:25:08
30120140032994 Друштво за производство трговија и услуги ФЕНИКС УРБАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:19:49
30120140033663 Друштво за трговија и услуги ОЛИВИА 2014 ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.10.2014 09:18:49
30120140033472 Друштво за проектирање, промет и услуги ВАЈОМАГ експорт-импорт ДОО Скопје Упис на промена 20.10.2014 09:17:00
30120140033627 Друштво за производство трговија и услуги ЛИНДИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај Упис на промена 20.10.2014 08:54:09
30120140033566 Друштво за издавање и маркетинг СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје Упис на промена 20.10.2014 08:48:38
30120140033597 Друштво за градежништво, проектирање, инжењеринг и трговија ГОЛДИНГ ИНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.10.2014 08:47:39
30620140003780 Друштво за трговија и услуги КАВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци-во ликвидација Ликвидација 20.10.2014 08:38:54
35020140004343 Друштво за производство, трговија и услуги РАДИЧЕ ДИ ПИОПО ДООЕЛ с. Тркање Кочани Упис на основање 20.10.2014 08:15:01
35020140004255 Друштво за производство, трговија и услуги ИНФИНИТИ 2002 ДООЕЛ Куманово Упис на основање 20.10.2014 08:15:00
30120140033577 АДВОКАТ НИКИЦА ЖИТАРОВА ТОЛОВА Неготино Упис на основање 20.10.2014 08:14:04
30120140033684 Друштво за производство трговија угостителство и услуги БАЕ увоз-извоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:10
30120140033683 Друштво за производство трговија угостителство и услуги БАЕ увоз-извоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:09
30120140033682 Друштво за производство трговија и услуги ЉАБИ-ИНН ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:09
30120140033681 Друштво за производство трговија и услуги ЉАБИ-ИНН ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:08
30120140033680 ТП за авто и такси превоз КАТ-ВЕР Костовски Благој Даниел Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:08
30120140033679 Друштво за производство, трговија и услуги АДМИРАЛ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:07
30120140033678 Друштво за производство, трговија и услуги АДМИРАЛ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.10.2014 23:00:06
30120140033503 Здружение на граѓани БИТРИКС КРУ Скопје Упис на основање 17.10.2014 16:58:05
35020140004298 Трговец поединец за трговија на мало ЕЛИЗАБЕТА ЖИВКО ЛАЗАРОВА ТП с.Штука-Босилово Упис на основање 17.10.2014 16:45:01
30120140033674 АДВОКАТ МАРИНА ВЕЛКОСКА Прилеп Упис на основање 17.10.2014 16:44:05
30120140033671 Училишен спортски клуб ПЕТАР ПОП АРСОВ Скопје Упис на основање 17.10.2014 16:44:05
31020140003143 Друштво за производство трговија и услуги ВАЊА МОТОРС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 17.10.2014 16:23:13
31020140003142 Друштво за производство трговија и услуги ВАЊА МОТОРС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Судска Процедура - Стечај 17.10.2014 16:23:12
30520140003096 Друштво за услуги и трговија НАТАЛИ КОМПЈУТЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 17.10.2014 16:19:32
30520140003086 Друштво за услуги и трговија НАТАЛИ КОМПЈУТЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 17.10.2014 16:19:31
30520140003095 Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАЈН ХОУМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 17.10.2014 16:17:05
30520140003084 Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАЈН ХОУМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 17.10.2014 16:17:04
35020140004340 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ТЕХНО ТЕСТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.10.2014 16:15:01
35020140004338 Друштво за маркетинг и услуги ИНФИНИТИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.10.2014 16:15:01
35020140004336 Друштво за производство трговија и услуги ДЕЈЗИ САН ДООЕЛ с.Стојаково Богданци Упис на основање 17.10.2014 16:15:01
35020140004318 Друштво за трговија и услуги АИКС ФЕЛОУС ДОО Скопје Упис на основање 17.10.2014 16:15:00
30120140033578 АДВОКАТ ЕРМИРА АСАНИ -САЛИЈА Гостивар Упис на основање 17.10.2014 16:14:01
30520140003092 Друштво за трговија, производство, превоз и услуги ШЕНЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница, Пласница Упис на промена 17.10.2014 16:11:11
30120140033626 Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФФ ДОО Скопје Упис на промена 17.10.2014 16:10:53
30620140003781 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОТАЉО-90 увоз-извоз ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 16:09:42
31120140002465 Друштво за градежништво проектирање инженеринг производство трговија и транспорт ТЕРРАПЛАН ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на промена 17.10.2014 16:07:17
30620140003770 Трговец поединец СТИЛ МОДЕЛС ТП Малиминов Пане Бранко Неготино Упис на промена 17.10.2014 16:06:42
31020140003138 Друштво за производство трговија и услуги ВАЊА МОТОРС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 16:03:20
31020140003134 Друштво за производство,трговија и услуги БЕЛА НАПОЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово во ликвидација-во ликвидација Ликвидација 17.10.2014 16:02:28
30320140004398 Образовна културна и хуманитарна фондација АТЛАС- Струга Упис на промена 17.10.2014 16:02:26
30120140033646 Бутик БРЕЗЕ-БЕБЕ Дилек Расим Алиова ТП Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 16:01:32
30120140033667 Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија ПЕРФЕКТА Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 16:01:21
30420140004161 Друштво за производство, трговија и услуги БРАШНАР ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 16:01:01
30120140033676 АДВОКАТ ЕЛЕОНОРА ЌУЧУКОВА ГАЛЕВА Струмица Упис на промена 17.10.2014 16:00:45
30120140033637 Друштво за туризам и угостителство,промет и услуги ВЕРГИНА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.10.2014 15:59:55
30620140003779 Друштво за трговија и услуги ИДЕА ГАРДЕН ДООЕЛ Богданци Упис на промена 17.10.2014 15:59:02
30520140003093 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ФОКУС АС - 07 увоз-извоз, ДООЕЛ Македонски Брод Упис на промена 17.10.2014 15:58:32
30220140003898 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ИХЛАС АСЛАНИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Тетово,Shoqatё pёr prodhim,tregёti dhe shёrbime IHLAS ASLLANI-INTERNACIONAL SHPK eksport-import Tetovё Упис на промена 17.10.2014 15:54:58
30520140003091 Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНА-КИКО увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Упис на промена 17.10.2014 15:54:37
30520140003083 П.П. А&Р МАНИ подружница А и Р МАНИ-СКОПЈЕ-Кичево Упис на промена 17.10.2014 15:52:04
30620140003771 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕКТРО-ПРОМЕТ ДОО Кавадарци Упис на промена 17.10.2014 15:50:55
30120140033588 Друштво за производство, трговија и услуги МБ Марјан и Бобан ДОО увоз-извоз Илинден Илинден Упис на промена 17.10.2014 15:49:09
35020140004334 Трговец Поединец самостоен уметник за вршење на уметничка дејност КЛАРИОНЕТ Бранко Добре Павловски Скопје Упис на основање 17.10.2014 15:45:01
35020140004309 Друштво за трговија и услуги ДИЈАР КОНСТРУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново Упис на основање 17.10.2014 15:45:01
30620140003630 ТП за трговија на мало ИСКОН-ТРЕЈДИНГ Благој Бранко Јовановски Велес Упис на бришење 17.10.2014 15:43:07
30620140003774 Друштво за транспорт и трговија ЈАНЕ 98 Јано ДООЕЛ Неготино Упис на промена 17.10.2014 15:42:48
30620140003776 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАСМИНКА-ЈАКИ увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 17.10.2014 15:38:42
30220140003905 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ЦИПА СПОРТ Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 17.10.2014 15:37:07
30620140003756 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОТАЉО-90 увоз-извоз ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија Упис на промена 17.10.2014 15:35:43
31020140003121 Друштво за производство,промет,угостителство и туризам ЦРНОГОРЕЦ Ѓокица и други ДОО,увоз-извоз Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.10.2014 15:35:05
30120140033620 Друштво за производство,трговија и услуги ПРО СКАРПА КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:33:37
30120140033595 Друштво за угостителство и услуги ДЕТЕЛИНИ КАМИНО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2014 15:33:19
31020140003137 Друштво за производство, трговија и услуги МЦ - ЕУРОЛАМП експорт-импорт ДООЕЛ Куманово Упис на промена 17.10.2014 15:33:07
30120140033600 Трговско друштво за промет и услуги ДИА-КОМ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:33:06
30120140033645 Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје Упис на промена 17.10.2014 15:32:34
31020140002686 Друштво за производство, трговија и услуги БОСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 17.10.2014 15:31:33
30120140033638 Друштво за трговија АЛЕКС&ВЕЛКО ГРУП ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:31:11
30120140033673 Заедница на сопственици на посебни делови на зградата на ул.Донбас бр.1 општина Центар, Скопје Упис на бришење 17.10.2014 15:29:54
30120140033649 Козметичко студио МОНИКА Мина Светислав Апостолов,ТП Скопје Упис на промена 17.10.2014 15:29:43
30120140033658 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСТРАКТУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2014 15:28:40
31020140003140 Трговец поединец, сендвичара ТП ЛИДЕР МБМ Мартин Златко Алексовски, Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:27:48
30520140003087 Средно општинско училиште ЕКОНОМСКО-ПРАВНО-ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:27:47
30120140033642 Друштво за металопреработувачка дејност,градежништво,промет и услуги ФЕРОМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:26:55
31120140002456 Друштво за производство,трговија,градежништво,транспорт,туризам и услуги КАРАБАТАК ДООЕЛ експорт-импорт,с.Врапчиште,Врапчиште Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 15:26:38
31120140002455 Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт, градежништво и услуги ДАУТИ КОМПАНИ ГМБХ ДООЕЛ експорт-импорт с.Сенокос,Врапчиште Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 15:25:47
30120140033593 Друштво за производство, трговија и инжинеринг СХОЛЛЕХ ВАГИ И ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2014 15:25:36
30120140033648 Друштво за услуги и трговија КАЛА БЈУТИ САЛОН ЗА УБАВИНА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:25:21
31120140002453 Друштво за производство трговија транспорт грдежништво и услуги АРМЕНД БАУ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 15:24:59
30120140033668 Друштво за превоз,промет и услуги РУЛЕ-ТУРС ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:24:13
31120140002452 Друштво за угостителство, трговија и услуги КЕЛМИТЕТУЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 15:24:00
30120140033579 Друштво за производство,трговија и угостителство ВИЛСОМ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.10.2014 15:23:55
31120140002454 ТП АДНАН ПРОДУКТ Ваит Џемаил Џелили лимар с.Лакавица Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2014 15:22:49
1 2 3 4