Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000141 ПРК429/15Основен суд Струмица27.02.2017 23:00:01
110120170000140 ПРК1004/14-OОсновен суд Скопје 127.02.2017 23:00:01
110120170000139 ПРК2799/14-0Основен суд Скопје 127.02.2017 23:00:01
110120170000138 ПРК2773/14-OОсновен суд Скопје 127.02.2017 23:00:00
110120170000137 ПРК2799/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2017 23:00:01
110120170000136 ПРК2759/14Основен суд Скопје 126.02.2017 23:00:01
110120170000135 ПРК2504/14-OОсновен суд Скопје 125.02.2017 23:00:01
110120170000134 ПРК2504/14-OОсновен суд Скопје 125.02.2017 23:00:01
110120170000133 ПРК2775/14-OОсновен суд Скопје 124.02.2017 23:00:01
110120170000132 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 120.02.2017 23:00:01
110120170000131 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 120.02.2017 23:00:01
110120170000130 ПРК3184/14-OОсновен суд Скопје 118.02.2017 23:00:01
110120170000129 ПРК2024/14Основен суд Скопје 117.02.2017 23:00:01
110120170000128 ПРК2551/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000127 ПРК1009/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000126 ПРК1879/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000122 ПРК2807/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:50
110120170000121 ПРК2551/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:36
110120170000120 ПРК1009/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:23
110120170000119 ПРК1879/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:04
110120170000118 ПРК1541/14-OОсновен суд Скопје 113.02.2017 23:00:00
110120170000117 ПРК2510/14Основен суд Скопје 112.02.2017 23:00:01
110120170000116 ПРК1531/14-OОсновен суд Скопје 111.02.2017 23:00:01
110120170000115 ПРК203/14-OОсновен суд Куманово11.02.2017 23:00:00
110120170000114 ПРК203/14-OОсновен суд Куманово11.02.2017 23:00:00
110120170000113 ПРК797/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000112 ПРК1735/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000111 ПРК1735/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000110 ПРК1659/14-0Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000109 ПРК1549/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000108 ПРК1074/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 23:00:01
110120170000107 ПРК1704/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 23:00:01
110120170000053 ПРК693/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:38:20
110120170000054 ПРК1787/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:38:06
110120170000055 ПРК1704/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:53
110120170000056 ПРК1074/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:41
110120170000058 ПРК3356/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:28
110120170000059 ПРК608/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:14
110120170000060 ПРК1602/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:02
110120170000061 ПРК685/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:36:48
110120170000062 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:36:35
110120170000068 ПРК1053/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:36:22
110120170000067 ПРК489/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:36:09
110120170000066 ПРК2091/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:35:53
110120170000065 ПРК3361/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:35:40
110120170000064 ПРК2328/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:43
110120170000063 ПРК3047/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:26
110120170000084 ПРК1045/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:08
110120170000083 ПРК2739/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:53
110120170000082 ПРК2883/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:22
110120170000081 ПРК883/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:00
110120170000080 ПРК2755/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:32:08
110120170000079 ПРК1608/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:53
110120170000078 ПРК1682/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:22
110120170000077 ПРК1895/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:08
110120170000076 ПРК765/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:30:50
110120170000075 ПРК106/16Основен суд Скопје 108.02.2017 09:30:34
110120170000074 ПРК990/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:30:22
110120170000106 ПРК2443/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:30:04
110120170000105 ПРК2909/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:29:42
110120170000104 ПРК2522/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:29:22
110120170000103 ПРК1013/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:28:56
110120170000102 ПРК3203/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:28:38
110120170000101 ПРК3127/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:28:16
110120170000100 ПРК2639/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:27:55
110120170000099 ПРК2646/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:26:25
110120170000098 ПРК2547/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:25:34
110120170000097 ПРК1897/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:25:19
110120170000096 ПРК2335/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:13:17
110120170000095 ПРК2549/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:12:16
120120170000002 КОК110/15Основен суд Струга06.02.2017 15:41:26
110120170000094 ПРК2670/14-OОсновен суд Скопје 105.02.2017 23:00:01
110120170000093 ПРК197/14Основен суд Струмица05.02.2017 23:00:01
110120170000092 ПРК197/14Основен суд Струмица05.02.2017 23:00:01
110120170000091 ПРК1051/14Основен суд Скопје 104.02.2017 23:00:01
110120170000090 ПРК2365/14Основен суд Скопје 104.02.2017 23:00:01
110120170000089 ПРК1828/14Основен суд Скопје 103.02.2017 23:00:01
110120170000088 ПРК2486/14-OОсновен суд Скопје 103.02.2017 23:00:01
110120170000087 ПРК2330/14Основен суд Скопје 103.02.2017 23:00:01
110120170000086 ПРК603/14-ООсновен суд Скопје 103.02.2017 23:00:01
110120170000085 ПРК1931/14Основен суд Скопје 103.02.2017 23:00:01
110120170000052 ПРК140/16Основен суд Велес01.02.2017 09:35:35
110120170000073 ПРК1882/14-OОсновен суд Скопје 130.01.2017 23:00:01
110120170000072 ПРК996/14Основен суд Скопје 130.01.2017 23:00:01
110120170000071 ПРК996/14Основен суд Скопје 130.01.2017 23:00:00
110120170000070 ПРК2065/14Основен суд Скопје 130.01.2017 23:00:00
110120170000069 ПРК2065/14Основен суд Скопје 130.01.2017 23:00:00
120120170000001 К. Бр.3436/13Основен суд Скопје 130.01.2017 23:00:00
110120170000057 ПРК2754/14-ООсновен суд Скопје 129.01.2017 23:00:01
110120170000051 ПРК1601/14-oОсновен суд Скопје 127.01.2017 12:30:32
110120170000050 ПРК2981/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:09:28
110120170000049 ПРК709/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:08:34
110120170000048 ПРК2837/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:08:22
110120170000047 ПРК3343/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:06:14
110120170000046 ПРК1008/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:05:55
110120170000045 ПРК3179/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:05:37
110120170000044 ПРК3220/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:05:11
110120170000043 ПРК105/16-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:04:55
110120170000042 ПРК781/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:04:05
110120170000036 ПРК3111/14-OОсновен суд Скопје 126.01.2017 11:03:50
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.