Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120180000133 ПРК3202/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 23:00:01
110120180000131 ПРК2550/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:42
110120180000130 ПРК2899/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:28
110120180000129 ПРК2838/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:16
110120180000128 ПРК2724/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:05
110120180000127 ПРК2688/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:52
110120180000126 ПРК3202/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:40
110120180000125 ПРК1898/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:29
110120180000124 ПРК2534/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:19
110120180000123 ПРК2072/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:09
110120180000122 ПРК2369/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:57
110120180000121 ПРК1643/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:46
110120180000120 ПРК2774/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:27
110120180000119 ПРК3126/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:14
110120180000118 ПРК3168/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:01
110120180000117 ПРК3209/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:19:44
110120180000132 ПРК1639/14-OОсновен суд Скопје 117.05.2018 23:00:01
120120180000021 К. Бр.3874/14Основен суд Скопје 114.05.2018 23:00:00
110120180000115 ПРК2004/14-OОсновен суд Скопје 114.05.2018 09:46:18
110120180000114 ПРК801/14-OОсновен суд Скопје 114.05.2018 09:46:07
110120180000116 ПРК2901/14-OОсновен суд Скопје 113.05.2018 23:00:01
120120180000020 К. Бр.1159/14Основен суд Скопје 111.05.2018 23:00:00
110120180000113 ПРК2573/14Основен суд Скопје 109.05.2018 15:58:54
110120180000112 ПРК2914/14Основен суд Скопје 109.05.2018 15:58:26
110120180000110 ПРК2427/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:59
110120180000109 ПРК2916/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:34
110120180000108 ПРК2513/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:14
110120180000107 ПРК1788/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:01
110120180000106 ПРК2318/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:56:33
120120180000019 К. Бр.38/15Основен суд Кочани06.05.2018 23:00:01
110120180000111 ПРК2922/14Основен суд Скопје 102.05.2018 23:00:01
110120180000105 ПРК764/16-OОсновен суд Скопје 120.04.2018 23:00:01
120120180000018 К. Бр.117/15Основен суд Скопје 120.04.2018 23:00:01
110120180000104 ПРК363/16Основен суд Скопје 119.04.2018 23:00:01
110120180000103 ПРК584/16-OОсновен суд Скопје 119.04.2018 23:00:01
110120180000102 ПРК43/16Основен суд Струмица18.04.2018 23:00:01
110120180000101 ПРК2763/14Основен суд Скопје 118.04.2018 23:00:01
110120180000097 ПРК3219/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:17:10
110120180000096 ПРК1011/16-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:45
110120180000095 ПРК3074/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:23
110120180000094 ПРК3118/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:09
110120180000093 ПРК1722/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:56
110120180000092 ПРК3062/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:44
110120180000091 ПРК2623/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:31
110120180000090 ПРК2123/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:17
110120180000089 ПРК2611/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:04
110120180000088 ПРК2610/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:14:52
110120180000085 ПРК2901/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:14:20
110120180000100 ПРК2903/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
110120180000099 ПРК3235/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
110120180000098 ПРК1878/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
120120180000017 К. Бр.708/14Основен суд Битола06.04.2018 23:00:01
120120180000016 К. Бр.2867/13Основен суд Скопје 106.04.2018 23:00:01
110120180000087 ПРК3247/14Основен суд Скопје 104.04.2018 23:00:01
110120180000086 ПРК3247/14Основен суд Скопје 104.04.2018 23:00:01
120120180000015 К. Бр.3674/13Основен суд Скопје 101.04.2018 23:00:01
120120180000014 К. Бр.157/15Основен суд Скопје 101.04.2018 23:00:01
110120180000084 ПРК2751/14-OОсновен суд Скопје 128.03.2018 23:00:02
110120180000083 ПРК3300/14-OОсновен суд Скопје 128.03.2018 23:00:02
110120180000082 ПРК1909/14-OОсновен суд Скопје 122.03.2018 23:00:03
110120180000081 ПРК1909/14-OОсновен суд Скопје 122.03.2018 23:00:03
110120180000080 ПРК2793/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 23:00:01
110120180000078 ПРК1261/12-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:25:12
110120180000077 ПРК2616/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:57
110120180000076 ПРК2793/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:40
110120180000067 ПРК2518/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:25
110120180000066 ПРК2710/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:08
120120180000013 К. Бр.520/13Основен суд Битола19.03.2018 23:00:01
110120180000079 ПРК3007/14-OОсновен суд Скопје 116.03.2018 23:00:01
110120180000075 ПРК2784/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000074 ПРК3256/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000073 ПРК3424/14Основен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000072 ПРК3116/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000071 ПРК3435/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000070 ПРК2972/14Основен суд Скопје 214.03.2018 23:00:01
110120180000069 ПРК3289/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000068 ПРК2894/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000065 ПРК465/14-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000064 ПРК1277/15Основен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000063 ПРК369/16-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000062 ПРК369/16-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
120120180000012 К. Бр.718/14Основен суд Штип09.03.2018 23:00:00
120120180000011 К. Бр.3387/13Основен суд Скопје 106.03.2018 23:00:00
120120180000010 К. Бр.2329/14Основен суд Скопје 106.03.2018 23:00:00
120120180000009 К. Бр.243/15Основен суд Скопје 105.03.2018 23:00:01
110120180000061 ПРК345/16-OОсновен суд Скопје 104.03.2018 23:00:01
110120180000060 ПРК3017/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000059 ПРК2977/14-OОсновен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000058 ПРК2767/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000057 ПРК3132/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000056 ПРК153/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000055 ПРК153/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000054 ПРК255/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000053 ПРК255/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000023 ПРК2645/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2018 10:22:23
110120180000032 ПРК880/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2018 10:21:55
110120180000052 ПРК258/14-OОсновен суд Куманово24.02.2018 23:00:01
120120180000008 К. Бр.201/15Основен суд Кочани22.02.2018 08:47:39
110120180000051 ПРК575/14Основен суд Скопје 121.02.2018 23:00:01
110120180000050 ПРК3177/14-OОсновен суд Скопје 121.02.2018 23:00:01
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.