Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120200000026 ПРК32/19Основен суд Неготино12.08.2020 23:00:01
110120200000024 ПРК32/19Основен суд Неготино12.08.2020 13:52:29
110120200000022 ПРК412/19-KОсновен кривичен суд Скопје16.07.2020 12:50:05
120120200000011 КОК166/13Основен суд Охрид11.07.2020 23:00:00
110120200000023 ПРК154/18Основен суд Велес06.07.2020 09:07:00
110120200000021 ПРК832/18-OОсновен кривичен суд Скопје05.06.2020 23:00:01
110120200000020 ПРК832/18-OОсновен кривичен суд Скопје05.06.2020 23:00:01
110120200000019 ПРК29/19Основен суд Свети Николе29.05.2020 23:00:01
110120200000011 ПРК29/19Основен суд Свети Николе29.05.2020 12:10:40
120120200000009 КОК323/14Основен суд Охрид26.05.2020 23:00:00
120120200000008 К. Бр.342/15Основен суд Прилеп25.05.2020 23:00:00
110120200000018 ПРК1068/13-KОсновен суд Куманово21.05.2020 23:00:01
110120200000017 ПРК164/17-OОсновен кривичен суд Скопје20.05.2020 23:00:01
120120200000007 КОК56/16Основен суд Охрид19.05.2020 23:00:00
110120200000016 ПРК66/19Основен суд Свети Николе15.05.2020 23:00:01
110120200000008 ПРК66/19Основен суд Свети Николе15.05.2020 10:30:35
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.