Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120190000007 КОК62/18Основен суд Штип21.03.2019 13:50:12
120120190000006 КОК160/12Основен суд Охрид14.03.2019 23:00:00
110120190000030 ПРК1643/14-OОсновен суд Скопје 110.03.2019 23:00:00
110120190000029 ПРК2093/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000028 ПРК2770/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000027 ПРК2941/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000026 ПРК3168/14-OОсновен суд Скопје 107.03.2019 23:00:00
110120190000025 ПРК2808/14-OОсновен суд Скопје 102.03.2019 23:00:00
110120190000024 ПРК2899/14-OОсновен суд Скопје 128.02.2019 23:00:00
120120190000005 К. Бр.3490/15Основен суд Скопје 122.02.2019 23:00:01
110120190000023 ПРК10531/14Основен суд Скопје 119.02.2019 23:00:01
110120190000012 ПРК1564/16Основен суд Скопје 119.02.2019 13:48:07
110120190000011 ПРК10531/14Основен суд Скопје 119.02.2019 13:32:25
120120190000004 КОК23/16Основен суд Охрид18.02.2019 23:00:00
110120190000022 ПРК2369/14-OОсновен суд Скопје 117.02.2019 23:00:00
110120190000021 ПРК2774/14-OОсновен суд Скопје 117.02.2019 23:00:00
110120190000020 ПРК126/14Основен суд Куманово12.02.2019 13:22:18
120120190000003 КОК150/14Основен суд Охрид11.02.2019 23:00:01
110120190000019 ПРК3126/14-OОсновен суд Скопје 109.02.2019 23:00:01
110120190000018 ПРК2550/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2019 23:00:00
110120190000017 ПРК2072/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2019 23:00:00
110120190000016 ПРК3118/14-OОсновен суд Скопје 102.02.2019 23:00:01
110120190000015 ПРК2293/14-OОсновен суд Скопје 127.01.2019 23:00:00
110120190000014 ПРК3219/14-OОсновен суд Скопје 124.01.2019 23:00:01
110120190000013 ПРК3074/14-OОсновен суд Скопје 124.01.2019 23:00:01
110120190000010 ПРК2573/14Основен суд Скопје 119.01.2019 23:00:00
110120190000009 ПРК2916/14-OОсновен суд Скопје 119.01.2019 23:00:00
120120190000002 К. Бр.265/15Основен суд Кочани13.01.2019 23:00:00
110120190000008 ПРК1011/16-OОсновен суд Скопје 111.01.2019 23:00:00
110120190000007 ПРК2616/14-OОсновен суд Скопје 111.01.2019 23:00:00
110120190000006 ПРК2914/14Основен суд Скопје 110.01.2019 23:00:01
110120190000005 ПРК2427/14-OОсновен суд Скопје 110.01.2019 23:00:01
110120190000004 ПРК2534/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2019 23:00:00
120120190000001 К. Бр.2660/15Основен суд Скопје 108.01.2019 23:00:01
110120190000003 ПРК2004/14-OОсновен суд Скопје 106.01.2019 23:00:00
110120190000002 ПРК2513/14-OОсновен суд Скопје 104.01.2019 23:00:01
110120190000001 ПРК1788/14-OОсновен суд Скопје 102.01.2019 23:00:00
110120180000204 ПРК801/14-OОсновен суд Скопје 127.12.2018 23:00:00
110120180000203 ПРК153/17Основен суд Охрид24.12.2018 15:52:04
120120180000041 К. Бр.896/15Основен суд Скопје 122.12.2018 23:00:01
120120180000040 КОК88/17Основен суд Охрид20.12.2018 15:10:09
120120180000039 К. Бр.0290/17Основен суд Битола18.12.2018 14:07:17
110120180000202 ПРК2724/14-OОсновен суд Скопје 114.12.2018 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.