Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120170000013 К. Бр.342/15Основен суд Прилеп27.06.2017 15:08:45
110120170000479 ПРК2753/14Основен суд Скопје 126.06.2017 23:00:01
110120170000478 ПРК2712/14-OОсновен суд Скопје 126.06.2017 23:00:01
120120170000014 К. Бр.663/13Основен суд Скопје 126.06.2017 23:00:00
110120170000477 ПРК2893/14Основен суд Скопје 123.06.2017 23:00:01
110120170000476 ПРК799/14-OОсновен суд Скопје 123.06.2017 23:00:01
110120170000475 ПРК2920/14-OОсновен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000474 ПРК1575/14-OОсновен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000473 ПРК3082/14-OОсновен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000472 ПРК3082/14-OОсновен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000471 ПРК2567/14-OОсновен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000470 ПРК1729/14Основен суд Скопје 122.06.2017 23:00:00
110120170000469 ПРК2785/14Основен суд Скопје 121.06.2017 23:00:00
110120170000468 ПРК3440/14Основен суд Скопје 121.06.2017 23:00:00
110120170000467 ПРК3122/14-OОсновен суд Скопје 121.06.2017 23:00:00
110120170000466 ПРК3112/14-OОсновен суд Скопје 121.06.2017 23:00:00
110120170000465 ПРК3112/14-OОсновен суд Скопје 121.06.2017 23:00:00
110120170000464 ПРК2642/14-OОсновен суд Скопје 120.06.2017 23:00:00
110120170000463 ПРК2642/14-OОсновен суд Скопје 120.06.2017 23:00:00
110120170000446 ПРК575/14Основен суд Скопје 120.06.2017 08:43:58
110120170000461 ПРК2813/14Основен суд Скопје 119.06.2017 23:00:01
110120170000449 ПРК3017/14Основен суд Скопје 119.06.2017 11:18:04
110120170000448 ПРК3198/14Основен суд Скопје 119.06.2017 11:10:37
110120170000447 ПРК3306/14Основен суд Скопје 119.06.2017 10:56:37
110120170000445 ПРК2466/14Основен суд Скопје 119.06.2017 10:48:16
110120170000460 ПРК806/14-OОсновен суд Скопје 118.06.2017 23:00:00
110120170000459 ПРК806/14-OОсновен суд Скопје 118.06.2017 23:00:00
120120170000012 К. Бр.155/14Основен суд Битола18.06.2017 23:00:00
110120170000458 ПРК2516/14-OОсновен суд Скопје 117.06.2017 23:00:01
110120170000457 ПРК2516/14-OОсновен суд Скопје 117.06.2017 23:00:01
110120170000456 ПРК2429/14-OОсновен суд Скопје 115.06.2017 23:00:00
110120170000455 ПРК2429/14-OОсновен суд Скопје 115.06.2017 23:00:00
110120170000454 ПРК2950/14-OОсновен суд Скопје 115.06.2017 23:00:00
110120170000453 ПРК3063/14-OОсновен суд Скопје 115.06.2017 23:00:00
110120170000452 ПРК3327/14-OОсновен суд Скопје 115.06.2017 23:00:00
110120170000451 ПРК3231/14Основен суд Скопје 114.06.2017 23:00:01
110120170000450 ПРК2544/14-OОсновен суд Скопје 114.06.2017 23:00:01
110120170000444 ПРК2648/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2017 23:00:01
120120170000011 К. Бр.1394/14Основен суд Скопје 112.06.2017 23:00:01
110120170000443 ПРК39/15Основен суд Велес07.06.2017 23:00:01
110120170000442 ПРК918/15-OОсновен суд Скопје 107.06.2017 23:00:01
110120170000441 ПРК918/15-OОсновен суд Скопје 107.06.2017 23:00:01
110120170000426 ПРК39/15Основен суд Велес07.06.2017 10:08:15
110120170000440 ПРК701/14-OОсновен суд Скопје 106.06.2017 23:00:00
110120170000433 ПРК3386/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:17:50
110120170000432 ПРК2682/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:17:36
110120170000431 ПРК2977/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:17:23
110120170000430 ПРК3032/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:17:05
110120170000429 ПРК3106/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:16:51
110120170000428 ПРК3197/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:16:37
110120170000427 ПРК3390/14-OОсновен суд Скопје 105.06.2017 12:16:23
110120170000439 ПРК2423/14-oОсновен суд Скопје 104.06.2017 23:00:01
110120170000438 ПРК696/14-OОсновен суд Скопје 104.06.2017 23:00:00
110120170000437 ПРК3127/14-OОсновен суд Скопје 103.06.2017 23:00:01
110120170000436 ПРК2639/14-OОсновен суд Скопје 101.06.2017 23:00:01
110120170000435 ПРК2639/14-OОсновен суд Скопје 101.06.2017 23:00:01
110120170000434 ПРК1919/14-OОсновен суд Скопје 130.05.2017 23:00:00
110120170000405 ПРК258/14-OОсновен суд Куманово30.05.2017 15:52:02
110120170000425 ПРК618/14-OОсновен суд Скопје 128.05.2017 23:00:01
110120170000424 ПРК1847/14-OОсновен суд Скопје 128.05.2017 23:00:01
110120170000423 ПРК1847/14-OОсновен суд Скопје 128.05.2017 23:00:01
110120170000422 ПРК2760/14-OОсновен суд Скопје 128.05.2017 23:00:01
110120170000421 ПРК2795/14-OОсновен суд Скопје 127.05.2017 23:00:01
110120170000420 ПРК2126/14-oОсновен суд Скопје 127.05.2017 23:00:01
110120170000419 ПРК2070/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 23:00:01
110120170000414 ПРК2070/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:20:47
110120170000413 ПРК573/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:20:33
110120170000412 ПРК1862/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:19:54
110120170000411 ПРК2663/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:19:42
110120170000410 ПРК582/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:19:28
110120170000409 ПРК2733/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:19:09
110120170000408 ПРК3441/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:18:48
110120170000407 ПРК579/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:18:28
110120170000406 ПРК2787/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:17:35
110120170000404 ПРК3421/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:16:59
110120170000403 ПРК3080/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:16:47
110120170000386 ПРК296/16-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:16:31
110120170000385 ПРК3353/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:16:17
110120170000384 ПРК2594/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:16:01
110120170000383 ПРК1584/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:14:53
110120170000382 ПРК2953/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:14:39
110120170000381 ПРК2794/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:14:27
110120170000380 ПРК506/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:14:15
110120170000379 ПРК1007/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:14:02
110120170000378 ПРК3156/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:13:48
110120170000377 ПРК2699/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:13:32
110120170000376 ПРК3078/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:11:43
110120170000375 ПРК2429/14-OОсновен суд Скопје 126.05.2017 13:04:29
110120170000418 ПРК2907/14Основен суд Скопје 125.05.2017 23:00:01
110120170000417 ПРК2705/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2017 23:00:01
110120170000416 ПРК1682/14Основен суд Скопје 125.05.2017 23:00:01
110120170000415 ПРК1644/14-0Основен суд Скопје 125.05.2017 23:00:01
110120170000402 ПРК3070/14-OОсновен суд Скопје 121.05.2017 23:00:01
110120170000401 ПРК685/14-OОсновен суд Скопје 121.05.2017 23:00:01
110120170000400 ПРК2601/14-oОсновен суд Скопје 121.05.2017 23:00:01
110120170000399 ПРК2952/14Основен суд Скопје 121.05.2017 23:00:01
110120170000398 ПРК3176/14Основен суд Скопје 121.05.2017 23:00:01
110120170000397 ПРК3287/14-OОсновен суд Скопје 120.05.2017 23:00:01
110120170000396 ПРК3287/14-OОсновен суд Скопје 120.05.2017 23:00:01
110120170000395 ПРК2547/14-OОсновен суд Скопје 120.05.2017 23:00:01
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.