Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000626 ПРК3360/14-OОсновен суд Скопје 115.08.2017 23:00:01
120120170000017 КОК56/16Основен суд Охрид15.08.2017 15:17:04
110120170000625 ПРК3263/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000624 ПРК3263/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000623 ПРК653/14Основен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000622 ПРК2919/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000621 ПРК2685/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000620 ПРК2685/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000619 ПРК3111/14-OОсновен суд Скопје 108.08.2017 23:00:01
110120170000618 ПРК2715/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000617 ПРК2805/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000616 ПРК2416/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000615 ПРК512/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000614 ПРК2522/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000613 ПРК2522/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000612 ПРК3203/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000611 ПРК3203/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000610 ПРК1045/14Основен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000609 ПРК1045/14Основен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000608 ПРК2739/14Основен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000607 ПРК3210/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000606 ПРК3210/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000605 ПРК990/14Основен суд Скопје 103.08.2017 23:00:01
110120170000604 ПРК990/14Основен суд Скопје 103.08.2017 23:00:01
110120170000603 ПРК2824/14-OОсновен суд Скопје 101.08.2017 23:00:01
110120170000602 ПРК3288/14Основен суд Скопје 128.07.2017 23:00:00
110120170000601 ПРК2461/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:01
110120170000600 ПРК523/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:01
110120170000599 ПРК523/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:00
110120170000598 ПРК2782/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:00
110120170000597 ПРК3261/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:00
110120170000596 ПРК2646/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:00
110120170000595 ПРК2679/14-OОсновен суд Скопје 125.07.2017 23:00:00
110120170000594 ПРК1821/14Основен суд Скопје 123.07.2017 23:00:00
110120170000593 ПРК1888/14-OОсновен суд Скопје 123.07.2017 23:00:00
110120170000592 ПРК1895/14Основен суд Скопје 123.07.2017 23:00:00
110120170000591 ПРК765/14Основен суд Скопје 123.07.2017 23:00:00
110120170000590 ПРК2837/14-OОсновен суд Скопје 123.07.2017 23:00:00
110120170000589 ПРК2684/14-OОсновен суд Скопје 122.07.2017 23:00:00
110120170000588 ПРК2731/14Основен суд Скопје 121.07.2017 23:00:01
110120170000587 ПРК3358/14-OОсновен суд Скопје 121.07.2017 23:00:01
110120170000586 ПРК1687/14-OОсновен суд Скопје 121.07.2017 23:00:01
110120170000585 ПРК1687/14-OОсновен суд Скопје 121.07.2017 23:00:01
110120170000584 ПРК1897/14-OОсновен суд Скопје 121.07.2017 23:00:00
110120170000583 ПРК2925/14-OОсновен суд Скопје 118.07.2017 23:00:01
110120170000582 ПРК2296/14-OОсновен суд Скопје 118.07.2017 23:00:01
110120170000581 ПРК3059/14-OОсновен суд Скопје 118.07.2017 23:00:01
110120170000580 ПРК106/16Основен суд Скопје 118.07.2017 23:00:01
110120170000579 ПРК3024/14Основен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000578 ПРК2311/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000577 ПРК2311/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000576 ПРК2676/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000575 ПРК2405/14Основен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000574 ПРК1013/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000573 ПРК1013/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000572 ПРК2549/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000571 ПРК508/14-oОсновен суд Скопје 117.07.2017 23:00:01
110120170000522 ПРК405/16Основен суд Скопје 117.07.2017 10:16:21
110120170000532 ПРК2763/14Основен суд Скопје 117.07.2017 10:16:08
110120170000534 ПРК653/14Основен суд Скопје 117.07.2017 10:15:56
110120170000537 ПРК3263/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:15:42
110120170000535 ПРК2311/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:15:30
110120170000533 ПРК465/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:15:17
110120170000530 ПРК345/16-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:15:02
110120170000528 ПРК2919/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:14:49
110120170000527 ПРК3116/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:14:37
110120170000526 ПРК3435/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:14:25
110120170000524 ПРК369/16-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 10:14:11
110120170000523 ПРК2972/14Основен суд Скопје 217.07.2017 09:38:35
110120170000525 ПРК1277/15Основен суд Скопје 117.07.2017 09:38:18
110120170000529 ПРК3143/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:38:04
110120170000531 ПРК791/12Основен суд Скопје 117.07.2017 09:37:50
110120170000558 ПРК2444/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 09:35:26
110120170000557 ПРК2461/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 09:35:13
110120170000554 ПРК632/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 09:34:50
110120170000552 ПРК3256/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 09:34:33
110120170000551 ПРК2083/14-OОсновен суд Скопје 117.07.2017 09:33:07
110120170000543 ПРК362/16Основен суд Скопје 117.07.2017 09:32:34
110120170000538 ПРК3024/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:32:12
110120170000536 ПРК1821/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:31:56
110120170000549 ПРК3424/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:31:41
110120170000550 ПРК3320/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:30:52
110120170000555 ПРК363/16Основен суд Скопје 117.07.2017 09:30:38
110120170000553 ПРК3192/14-ООсновен суд Скопје 117.07.2017 09:30:22
110120170000556 ПРК3288/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:30:07
110120170000559 ПРК2913/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:29:46
110120170000560 ПРК3247/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:29:24
110120170000561 ПРК2675/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:29:01
110120170000563 ПРК3033/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:25:58
110120170000562 ПРК2677/14Основен суд Скопје 117.07.2017 09:22:46
110120170000570 ПРК1601/14-oОсновен суд Скопје 116.07.2017 23:00:00
110120170000569 ПРК707/14-OОсновен суд Скопје 116.07.2017 23:00:00
110120170000568 ПРК3064/14-OОсновен суд Скопје 115.07.2017 23:00:00
110120170000567 ПРК2331/14-OОсновен суд Скопје 115.07.2017 23:00:00
110120170000566 ПРК2980/14-OОсновен суд Скопје 115.07.2017 23:00:00
110120170000564 ПРК143/14Основен суд Кавадарци14.07.2017 14:12:35
110120170000565 ПРК3357/14-OОсновен суд Скопје 113.07.2017 23:00:00
110120170000548 ПРК225/14Основен суд Велес11.07.2017 23:00:01
110120170000547 ПРК3014/14-oОсновен суд Скопје 111.07.2017 23:00:01
110120170000181 ПРК225/14Основен суд Велес11.07.2017 15:59:56
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.