Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120180000183 ПРК1013/16-OОсновен суд Скопје 122.09.2018 23:00:00
110120180000177 ПРК2280/14-OОсновен суд Скопје 119.09.2018 08:58:28
110120180000178 ПРК2092/14-OОсновен суд Скопје 119.09.2018 08:58:14
110120180000182 ПРК3062/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2018 23:00:01
110120180000181 ПРК880/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2018 23:00:01
110120180000180 ПРК1722/14-OОсновен суд Скопје 106.09.2018 23:00:01
110120180000179 ПРК2518/14-OОсновен суд Скопје 106.09.2018 23:00:01
120120180000027 К. Бр.584/2015Основен суд Скопје 105.08.2018 23:00:01
110120180000176 ПРК2290/14-OОсновен суд Скопје 130.07.2018 09:19:57
110120180000175 ПРК554/17-OОсновен суд Скопје 130.07.2018 09:19:41
110120180000172 ПРК264/16-OОсновен суд Скопје 124.07.2018 11:38:19
110120180000173 ПРК3368/14-OОсновен суд Скопје 124.07.2018 11:38:06
110120180000169 ПРК3079/14-OОсновен суд Скопје 124.07.2018 11:37:53
110120180000170 ПРК2991/14-OОсновен суд Скопје 124.07.2018 11:37:41
110120180000171 ПРК2583/14-OОсновен суд Скопје 124.07.2018 11:37:29
110120180000174 ПРК2815/14-OОсновен суд Скопје 121.07.2018 23:00:01
120120180000026 К. Бр.146/14Основен суд Кочани14.07.2018 23:00:01
110120180000168 ПРК1261/12-OОсновен суд Скопје 112.07.2018 23:00:01
110120180000167 ПРК235/16-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000166 ПРК3217/14-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000165 ПРК2948/14-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000164 ПРК1012/16-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000163 ПРК2748/14-OОсновен суд Скопје 126.06.2018 23:00:01
110120180000162 ПРК3183/14-OОсновен суд Скопје 126.06.2018 23:00:01
120120180000025 К. Бр.60/15Основен суд Радовиш25.06.2018 23:00:00
110120180000161 ПРК2096/14-OОсновен суд Скопје 123.06.2018 23:00:01
110120180000160 ПРК184/16Основен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000159 ПРК2973/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000158 ПРК3155/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000157 ПРК2928/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000141 ПРК2928/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:18:09
110120180000142 ПРК3155/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:55
110120180000143 ПРК2717/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:17
110120180000144 ПРК2808/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:02
110120180000145 ПРК2973/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:16:49
110120180000146 ПРК2362/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:16:37
110120180000147 ПРК1890/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:26
110120180000148 ПРК184/16Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:14
110120180000149 ПРК1998/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:03
110120180000150 ПРК1920/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:51
110120180000151 ПРК1782/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:39
110120180000155 ПРК1586/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:24
110120180000156 ПРК96/14-OОсновен суд Скопје 117.06.2018 23:00:01
120120180000024 К. Бр.806/15Основен суд Скопје 115.06.2018 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.