Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120180000003 К. Бр.2383/16Основен суд Скопје 116.01.2018 10:00:02
110120180000020 ПРК2748/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:49
110120180000019 ПРК1639/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:36
110120180000018 ПРК2815/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:23
110120180000017 ПРК235/16-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:10
110120180000009 ПРК2948/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:56:41
110120180000010 ПРК1013/16-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:55:45
110120180000011 ПРК3217/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:55:11
110120180000022 ПРК311/16-OОсновен суд Скопје 112.01.2018 23:00:01
110120180000021 ПРК3022/14-OОсновен суд Скопје 112.01.2018 23:00:01
110120180000016 ПРК582/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000015 ПРК3421/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000014 ПРК3078/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000013 ПРК3078/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000012 ПРК2533/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000008 ПРК2699/14-OОсновен суд Скопје 105.01.2018 23:00:00
120120180000002 К. Бр.1404/14Основен суд Скопје 105.01.2018 23:00:00
110120180000007 ПРК3265/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000006 ПРК3336/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000005 ПРК3347/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000004 ПРК3260/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000003 ПРК3260/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000002 ПРК588/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000001 ПРК588/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
120120180000001 КОК179/15Основен суд Струга02.01.2018 15:04:48
110120170000810 ПРК1584/14-OОсновен суд Скопје 130.12.2017 23:00:01
110120170000809 ПРК296/16-OОсновен суд Скопје 129.12.2017 23:00:00
110120170000808 ПРК2655/14-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 23:00:00
110120170000807 ПРК1012/16-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 14:10:50
110120170000806 ПРК3183/14-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 14:10:27
110120170000805 ПРК429/15Основен суд Струмица26.12.2017 23:00:01
110120170000804 ПРК3291/14-OОсновен суд Скопје 124.12.2017 23:00:01
110120170000803 ПРК2733/14-OОсновен суд Скопје 122.12.2017 23:00:01
110120170000802 ПРК3441/14-OОсновен суд Скопје 122.12.2017 23:00:01
110120170000801 ПРК2787/14-OОсновен суд Скопје 122.12.2017 23:00:01
110120170000800 ПРК2953/14-OОсновен суд Скопје 122.12.2017 23:00:01
110120170000799 ПРК3362/14-OОсновен суд Скопје 122.12.2017 23:00:01
110120170000798 ПРК2762/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 23:00:00
110120170000797 ПРК2026/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 23:00:00
110120170000796 ПРК2783/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 23:00:00
110120170000795 ПРК3248/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 23:00:00
110120170000794 ПРК2096/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 08:14:34
110120170000793 ПРК2751/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 08:14:22
110120170000792 ПРК2762/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 08:14:07
110120170000787 ПРК2026/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 08:13:54
110120170000786 ПРК2783/14-OОсновен суд Скопје 120.12.2017 08:13:26
120120170000025 К. Бр.2852/14Основен суд Скопје 119.12.2017 23:00:00
110120170000791 ПРК1015/14-0Основен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000790 ПРК1554/14-OОсновен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000789 ПРК2835/14-OОсновен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000788 ПРК3334/14Основен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000785 ПРК585/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
110120170000784 ПРК3299/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
110120170000783 ПРК3299/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
120120170000024 К. Бр.2228/14Основен суд Скопје 110.12.2017 23:00:01
110120170000782 ПРК526/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000781 ПРК3061/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000780 ПРК3386/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000779 ПРК579/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000778 ПРК2094/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000777 ПРК3154/14Основен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000776 ПРК1007/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2017 23:00:01
110120170000775 ПРК3066/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2017 23:00:01
110120170000774 ПРК2794/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000773 ПРК3272/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000772 ПРК785/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000771 ПРК1781/14Основен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000770 ПРК2993/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000769 ПРК3275/14-OОсновен суд Скопје 102.12.2017 23:00:01
110120170000768 ПРК2040/14-OОсновен суд Скопје 102.12.2017 23:00:01
120120170000023 К. Бр.2886/14Основен суд Скопје 128.11.2017 23:00:00
110120170000748 ПРК1015/14-0Основен суд Скопје 128.11.2017 08:57:45
110120170000767 ПРК2777/14-OОсновен суд Скопје 127.11.2017 23:00:00
110120170000766 ПРК959/14-OОсновен суд Скопје 125.11.2017 23:00:01
110120170000765 ПРК3390/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000764 ПРК573/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000763 ПРК1862/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000762 ПРК2663/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000761 ПРК3353/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000760 ПРК2797/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000759 ПРК3393/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000758 ПРК3422/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000757 ПРК3133/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000756 ПРК3051/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000755 ПРК3051/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000754 ПРК3191/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000753 ПРК2911/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000752 ПРК419/14-OОсновен суд Скопје 123.11.2017 23:00:02
110120170000751 ПРК140/16Основен суд Велес23.11.2017 23:00:02
110120170000750 ПРК140/16Основен суд Велес23.11.2017 23:00:02
120120170000022 КОК166/13Основен суд Охрид21.11.2017 15:18:02
110120170000747 ПРК3364/14-OОсновен суд Скопје 117.11.2017 23:00:03
110120170000746 ПРК954/14-OОсновен суд Скопје 117.11.2017 23:00:03
110120170000745 ПРК2594/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000744 ПРК1588/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000743 ПРК3170/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000742 ПРК3251/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000741 ПРК3251/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:02
110120170000740 ПРК3192/14-ООсновен суд Скопје 113.11.2017 23:00:02
110120170000739 ПРК2083/14-OОсновен суд Скопје 113.11.2017 23:00:02
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.