Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120180000189 ПРК137/17Основен суд Велес13.11.2018 15:27:48
120120180000038 К. Бр.434/14Основен суд Скопје 111.11.2018 23:00:00
110120180000188 ПРК2645/14-OОсновен суд Скопје 106.11.2018 23:00:01
120120180000037 К. Бр.558/15Основен суд Скопје 104.11.2018 23:00:01
120120180000036 КОК337/14Основен суд Охрид04.11.2018 23:00:00
120120180000035 К. Бр.1527/15Основен суд Скопје 129.10.2018 23:00:00
120120180000034 К. Бр.99/15Основен суд Кочани26.10.2018 23:00:00
120120180000033 К. Бр.31/18Основен суд Кочани25.10.2018 10:40:03
110120180000186 ПРК2581/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2018 13:24:57
110120180000187 ПРК2293/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2018 13:24:40
120120180000030 К. Бр.251/16Основен суд Кочани15.10.2018 12:52:06
120120180000032 К. Бр.266/15Основен суд Кочани14.10.2018 23:00:00
120120180000031 К. Бр.728/2015Основен суд Скопје 114.10.2018 23:00:00
120120180000029 КОК370/15Основен суд Штип09.10.2018 23:00:00
120120180000028 К. Бр.706/2015Основен суд Скопје 102.10.2018 23:00:00
110120180000185 ПРК1848/14-OОсновен суд Скопје 102.10.2018 08:43:01
110120180000184 ПРК312/16-OОсновен суд Скопје 125.09.2018 23:00:00
110120170000749 ПРК312/16-OОсновен суд Скопје 125.09.2018 13:41:27
110120180000183 ПРК1013/16-OОсновен суд Скопје 122.09.2018 23:00:00
110120180000177 ПРК2280/14-OОсновен суд Скопје 119.09.2018 08:58:28
110120180000178 ПРК2092/14-OОсновен суд Скопје 119.09.2018 08:58:14
110120180000182 ПРК3062/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2018 23:00:01
110120180000181 ПРК880/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2018 23:00:01
110120180000180 ПРК1722/14-OОсновен суд Скопје 106.09.2018 23:00:01
110120180000179 ПРК2518/14-OОсновен суд Скопје 106.09.2018 23:00:01
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.