Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120200000005 ПРК2951/14Основен кривичен суд Скопје13.03.2020 23:00:01
120120200000006 К. Бр.218/19Основен суд Кочани09.03.2020 10:22:56
110120200000004 ПРК1252/19Основен суд Гостивар06.03.2020 14:50:55
110120200000003 ПРК51/18Основен суд Свети Николе05.03.2020 23:00:01
110120200000002 ПРК51/18Основен суд Свети Николе05.03.2020 08:53:46
120120200000001 К. Бр.257/19Основен суд Штип03.03.2020 10:11:38
120120200000005 КОК125/19Основен суд Велес24.02.2020 13:09:24
110120200000001 ПРК3350/14Основен кривичен суд Скопје20.02.2020 23:00:00
120120200000004 К. Бр.81/16Основен суд Кочани15.02.2020 23:00:00
120120200000002 КОК110/15Основен суд Струга30.01.2020 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.