Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120200000019 ПРК29/19Основен суд Свети Николе29.05.2020 23:00:01
110120200000011 ПРК29/19Основен суд Свети Николе29.05.2020 12:10:40
120120200000009 КОК323/14Основен суд Охрид26.05.2020 23:00:00
120120200000008 К. Бр.342/15Основен суд Прилеп25.05.2020 23:00:00
110120200000018 ПРК1068/13-KОсновен суд Куманово21.05.2020 23:00:01
110120200000017 ПРК164/17-OОсновен кривичен суд Скопје20.05.2020 23:00:01
120120200000007 КОК56/16Основен суд Охрид19.05.2020 23:00:00
110120200000016 ПРК66/19Основен суд Свети Николе15.05.2020 23:00:01
110120200000008 ПРК66/19Основен суд Свети Николе15.05.2020 10:30:35
110120200000015 ПРК52/19Основен суд Свети Николе05.05.2020 23:00:01
110120200000007 ПРК52/19Основен суд Свети Николе05.05.2020 15:00:03
110120200000014 ПРК37/18Основен суд Свети Николе28.04.2020 23:00:01
110120200000006 ПРК37/18Основен суд Свети Николе28.04.2020 13:29:23
110120200000013 ПРК137/17Основен суд Велес23.04.2020 23:00:01
110120200000012 ПРК50/17-OОсновен кривичен суд Скопје21.04.2020 23:00:01
110120200000010 ПРК832/18-OОсновен кривичен суд Скопје21.04.2020 09:19:30
110120200000009 ПРК50/17-OОсновен кривичен суд Скопје21.04.2020 09:12:31
110120200000005 ПРК2951/14Основен кривичен суд Скопје13.03.2020 23:00:01
120120200000006 К. Бр.218/19Основен суд Кочани09.03.2020 10:22:56
110120200000004 ПРК1252/19Основен суд Гостивар06.03.2020 14:50:55
110120200000003 ПРК51/18Основен суд Свети Николе05.03.2020 23:00:01
110120200000002 ПРК51/18Основен суд Свети Николе05.03.2020 08:53:46
120120200000001 К. Бр.257/19Основен суд Штип03.03.2020 10:11:38
120120200000005 КОК125/19Основен суд Велес24.02.2020 13:09:24
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.