Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000713 ПРК506/14-OОсновен суд Скопје 122.10.2017 23:00:01
110120170000712 ПРК2981/14-OОсновен суд Скопје 122.10.2017 23:00:01
110120170000711 ПРК52/15Основен суд Охрид20.10.2017 23:00:01
110120170000705 ПРК52/15Основен суд Охрид20.10.2017 11:11:30
110120170000706 ПРК3041/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 23:00:01
110120170000655 ПРК954/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:09:35
110120170000693 ПРК311/16-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:09:13
110120170000692 ПРК3022/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:08:50
110120170000688 ПРК3291/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 11:59:01
110120170000687 ПРК3041/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 11:58:20
110120170000704 ПРК568/16Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000703 ПРК568/16Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000702 ПРК3080/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000701 ПРК3316/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000700 ПРК3316/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000699 ПРК3002/14Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000698 ПРК995/14Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000697 ПРК3055/14Основен суд Скопје 114.10.2017 23:00:01
110120170000696 ПРК2677/14Основен суд Скопје 113.10.2017 23:00:00
110120170000695 ПРК2677/14Основен суд Скопје 113.10.2017 23:00:00
110120170000694 ПРК2913/14Основен суд Скопје 113.10.2017 23:00:00
110120170000691 ПРК2545/14Основен суд Скопје 112.10.2017 23:00:01
110120170000690 ПРК2675/14Основен суд Скопје 112.10.2017 23:00:01
110120170000689 ПРК1787/14-OОсновен суд Скопје 112.10.2017 23:00:01
110120170000686 ПРК3033/14Основен суд Скопје 111.10.2017 23:00:00
110120170000685 ПРК3033/14Основен суд Скопје 111.10.2017 23:00:00
110120170000684 ПРК504/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 23:00:01
110120170000683 ПРК2535/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 23:00:01
110120170000677 ПРК526/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 10:18:12
110120170000676 ПРК3061/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 10:03:28
110120170000675 ПРК3275/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 09:48:27
110120170000674 ПРК504/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 09:35:26
110120170000673 ПРК959/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 09:27:13
110120170000672 ПРК2535/14-OОсновен суд Скопје 110.10.2017 09:16:29
110120170000682 ПРК686/16-OОсновен суд Скопје 108.10.2017 23:00:01
110120170000681 ПРК2891/14-OОсновен суд Скопје 107.10.2017 23:00:01
110120170000680 ПРК1608/14Основен суд Скопје 107.10.2017 23:00:01
110120170000679 ПРК1008/14-OОсновен суд Скопје 107.10.2017 23:00:01
110120170000678 ПРК1035/14Основен суд Скопје 105.10.2017 23:00:01
110120170000670 ПРК96/14-OОсновен суд Скопје 105.10.2017 09:43:05
110120170000669 ПРК3007/14-OОсновен суд Скопје 105.10.2017 09:03:06
110120170000668 ПРК686/16-OОсновен суд Скопје 104.10.2017 08:59:19
110120170000667 ПРК419/14-OОсновен суд Скопје 104.10.2017 08:49:43
110120170000666 ПРК2040/14-OОсновен суд Скопје 104.10.2017 08:41:27
110120170000665 ПРК2784/14-OОсновен суд Скопје 104.10.2017 08:29:03
110120170000671 ПРК3320/14Основен суд Скопје 103.10.2017 23:00:00
120120170000019 К. Бр.54/15Основен суд Кочани02.10.2017 12:33:35
110120170000664 ПРК3179/14-OОсновен суд Скопје 129.09.2017 23:00:01
110120170000663 ПРК781/14-OОсновен суд Скопје 129.09.2017 23:00:00
110120170000662 ПРК3283/14-OОсновен суд Скопје 125.09.2017 23:00:01
110120170000661 ПРК3283/14-OОсновен суд Скопје 125.09.2017 23:00:01
110120170000660 ПРК3330/14-ООсновен суд Скопје 124.09.2017 23:00:01
110120170000659 ПРК2750/14-OОсновен суд Скопје 124.09.2017 23:00:01
110120170000658 ПРК3120/14-OОсновен суд Скопје 124.09.2017 23:00:01
110120170000657 ПРК3120/14-OОсновен суд Скопје 124.09.2017 23:00:01
110120170000656 ПРК362/16Основен суд Скопје 122.09.2017 23:00:00
110120170000654 ПРК898/16-ООсновен суд Скопје 118.09.2017 23:00:01
110120170000653 ПРК898/16-ООсновен суд Скопје 118.09.2017 23:00:01
120120170000018 КОК189/13Основен суд Охрид17.09.2017 23:00:01
110120170000652 ПРК3249/14-OОсновен суд Скопје 116.09.2017 23:00:00
110120170000651 ПРК3296/14-OОсновен суд Скопје 116.09.2017 23:00:00
110120170000650 ПРК147/16-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 23:00:01
110120170000649 ПРК632/14-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 23:00:01
110120170000648 ПРК3281/14-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 23:00:01
110120170000647 ПРК3281/14-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 23:00:01
110120170000646 ПРК3185/14-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 23:00:01
110120170000641 ПРК147/16-OОсновен суд Скопје 115.09.2017 10:37:20
110120170000642 ПРК3330/14-ООсновен суд Скопје 115.09.2017 10:37:04
110120170000639 ПРК2545/14Основен суд Скопје 115.09.2017 10:36:50
110120170000640 ПРК1656/14Основен суд Скопје 115.09.2017 10:36:34
110120170000638 ПРК568/16Основен суд Скопје 115.09.2017 10:36:19
110120170000643 ПРК1035/14Основен суд Скопје 115.09.2017 10:35:48
110120170000645 ПРК3182/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2017 23:00:01
110120170000644 ПРК1942/14-OОсновен суд Скопје 113.09.2017 23:00:01
110120170000637 ПРК105/16-OОсновен суд Скопје 109.09.2017 23:00:01
110120170000636 ПРК405/16Основен суд Скопје 104.09.2017 23:00:01
110120170000635 ПРК2590/14-OОсновен суд Скопје 103.09.2017 23:00:01
110120170000634 ПРК179/14Основен суд Велес31.08.2017 23:00:01
110120170000633 ПРК3143/14Основен суд Скопје 128.08.2017 23:00:00
110120170000632 ПРК3143/14Основен суд Скопје 128.08.2017 23:00:00
110120170000631 ПРК2984/14-OОсновен суд Скопје 128.08.2017 23:00:00
110120170000630 ПРК791/12Основен суд Скопје 122.08.2017 23:00:02
110120170000629 ПРК3232/14-OОсновен суд Скопје 122.08.2017 23:00:01
110120170000628 ПРК3232/14-OОсновен суд Скопје 122.08.2017 23:00:01
110120170000627 ПРК2883/14Основен суд Скопје 120.08.2017 23:00:02
110120170000626 ПРК3360/14-OОсновен суд Скопје 115.08.2017 23:00:01
120120170000017 КОК56/16Основен суд Охрид15.08.2017 15:17:04
110120170000625 ПРК3263/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000624 ПРК3263/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000623 ПРК653/14Основен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000622 ПРК2919/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000621 ПРК2685/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000620 ПРК2685/14-OОсновен суд Скопје 113.08.2017 23:00:01
110120170000619 ПРК3111/14-OОсновен суд Скопје 108.08.2017 23:00:01
110120170000618 ПРК2715/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000617 ПРК2805/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000616 ПРК2416/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000615 ПРК512/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000614 ПРК2522/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
110120170000613 ПРК2522/14-OОсновен суд Скопје 104.08.2017 23:00:00
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.