Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000314 ПРК2328/14Основен суд Скопје 126.04.2017 23:00:01
110120170000313 ПРК2328/14Основен суд Скопје 126.04.2017 23:00:01
110120170000312 ПРК2229/14-OОсновен суд Скопје 125.04.2017 23:00:01
110120170000311 ПРК881/14-OОсновен суд Скопје 125.04.2017 23:00:01
110120170000310 ПРК1670/14Основен суд Скопје 125.04.2017 23:00:01
110120170000309 ПРК1886/14-OОсновен суд Скопје 125.04.2017 23:00:01
110120170000308 ПРК1886/14-OОсновен суд Скопје 125.04.2017 23:00:01
120120170000008 К. Бр.153/12Основен суд Скопје 124.04.2017 23:00:01
110120170000297 ПРК709/14-OОсновен суд Скопје 123.04.2017 23:00:00
110120170000296 ПРК3442/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 23:00:00
110120170000295 ПРК2814/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 23:00:00
110120170000294 ПРК2580/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 23:00:00
110120170000285 ПРК3132/14Основен суд Скопје 121.04.2017 12:40:03
110120170000292 ПРК2767/14Основен суд Скопје 121.04.2017 12:39:49
110120170000293 ПРК3181/14Основен суд Скопје 121.04.2017 12:39:35
110120170000291 ПРК3177/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:39:20
110120170000290 ПРК2765/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:38:59
110120170000289 ПРК3274/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:38:32
110120170000284 ПРК3163/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:37:47
110120170000283 ПРК1554/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:37:30
110120170000282 ПРК3135/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:37:14
110120170000281 ПРК3295/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:37:00
110120170000280 ПРК3103/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:36:43
110120170000279 ПРК3393/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:36:20
110120170000273 ПРК2642/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:34:57
110120170000272 ПРК1888/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:34:40
110120170000271 ПРК2805/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:34:27
110120170000270 ПРК2676/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:34:11
110120170000269 ПРК799/14-OОсновен суд Скопје 121.04.2017 12:33:59
110120170000288 ПРК489/14Основен суд Скопје 120.04.2017 23:00:01
110120170000287 ПРК2482/14-OОсновен суд Скопје 120.04.2017 23:00:01
110120170000286 ПРК2482/14-OОсновен суд Скопје 120.04.2017 23:00:01
110120170000278 ПРК2073/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 23:00:00
110120170000277 ПРК1602/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 23:00:00
110120170000276 ПРК1979/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 23:00:00
110120170000275 ПРК1979/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 23:00:00
110120170000274 ПРК2957/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 23:00:00
110120170000257 ПРК2405/14Основен суд Скопје 118.04.2017 10:55:02
110120170000255 ПРК2907/14Основен суд Скопје 118.04.2017 09:41:57
110120170000256 ПРК1056/14Основен суд Скопје 118.04.2017 09:41:43
110120170000263 ПРК3287/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:41:13
110120170000262 ПРК618/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:40:59
110120170000261 ПРК3358/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:40:47
110120170000260 ПРК2296/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:40:34
110120170000259 ПРК2933/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:40:19
110120170000258 ПРК3043/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:40:05
110120170000254 ПРК3442/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:39:42
110120170000253 ПРК1550/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:39:27
110120170000252 ПРК3026/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:39:15
110120170000251 ПРК3261/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:38:57
110120170000250 ПРК3185/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:38:43
110120170000249 ПРК3064/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:38:27
110120170000248 ПРК3326/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2017 09:38:10
110120170000268 ПРК3047/14Основен суд Скопје 114.04.2017 23:00:00
110120170000267 ПРК3047/14Основен суд Скопје 114.04.2017 23:00:00
110120170000266 ПРК2090/14Основен суд Скопје 114.04.2017 23:00:00
110120170000265 ПРК191/14Основен суд Струмица14.04.2017 23:00:00
110120170000264 ПРК191/14Основен суд Струмица14.04.2017 23:00:00
110120170000247 ПРК2648/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:02:32
110120170000246 ПРК2819/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:02:18
110120170000245 ПРК585/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:02:00
110120170000244 ПРК3422/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:01:42
110120170000243 ПРК2687/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:01:16
110120170000242 ПРК785/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:01:03
110120170000241 ПРК2891/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:00:48
110120170000240 ПРК2416/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:00:25
110120170000239 ПРК2073/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 11:00:13
110120170000238 ПРК1942/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:59:58
110120170000237 ПРК2806/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:59:42
110120170000236 ПРК656/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:59:29
110120170000235 ПРК3070/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:59:16
110120170000234 ПРК918/15-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:59:03
110120170000233 ПРК3236/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:58:50
110120170000232 ПРК3060/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:58:36
110120170000231 ПРК2705/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:58:07
110120170000230 ПРК2795/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:57:38
110120170000229 ПРК512/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:57:24
110120170000228 ПРК2974/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:56:59
110120170000227 ПРК2684/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:56:40
110120170000226 ПРК3213/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:56:26
110120170000225 ПРК2812/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:55:06
110120170000224 ПРК3162/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:54:25
110120170000223 ПРК2949/14-OОсновен суд Скопје 113.04.2017 10:53:54
110120170000222 ПРК2709/14Основен суд Скопје 106.04.2017 23:00:01
110120170000220 ПРК3316/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:54:24
110120170000219 ПРК3362/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:54:04
110120170000218 ПРК2835/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:53:50
110120170000209 ПРК2094/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:53:32
110120170000208 ПРК3406/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:53:20
110120170000207 ПРК3122/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:53:06
110120170000206 ПРК3327/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:52:50
110120170000205 ПРК3113/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:52:35
110120170000204 ПРК3059/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:52:21
110120170000202 ПРК1914/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:52:06
110120170000201 ПРК2712/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:51:48
110120170000200 ПРК2544/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:51:35
110120170000199 ПРК2555/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:51:23
110120170000198 ПРК3170/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:51:09
110120170000197 ПРК3081/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:50:57
110120170000196 ПРК3112/14-OОсновен суд Скопје 106.04.2017 14:50:12
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.